Trabzon
Akçaabat
Çaykara
Maçka
Sürmene
Tonya
Vakfıkebirİnternet Medya
Gazeteler
E-Devlet
Üniversiteler
Önemli Linkler
Bakanlıklar
Siyasi Partiler
Televizyonlar
Radyolar
Dergiler
Elçilikler
Bankalar
Ekonomi & Borsa
Bedava İlan
Çiçekçiler
Ssk - Bağkur
Tc Kimlik Numarası
Ösym
Vergi Kimlik No
Ssk Gün öğrenme
Ssk Numarası
Aloe Vera
Alternatif Tıp
Spor Kulüpleri
Güzel Sözler
Arama Siteleri
Şiirler
Fan Siteleri
Dost Linkler
İletişim
Proğramlarım

ANA SAYFA  | |  SANAL BANKALAR  | |  Şeker Hastalığı | |

SSK - ssk     Bankalar      BAĞKUR - bağkur  banks, bagkur, ssk, bağ-kur


Bankalar      BAĞKUR - bağkur  SSK - ssk   bagkur, ssk, bağ-kurAftan yararlanmalar  01.04.2006 tarihinde bağkur ve ssk ya dilekçe ile başlayacaktır


ssk prim affı - bağkur prim affı -prim affı- bağkur prim affı bağ-kur affı - bağkur prim affı 31.05.2006

SSK AFFI - BAĞKUR AFFI - SSK VE BAĞKUR PRİM AFFI  prim affı , ssk, bağkur, bagkur

ssk , bağkur , prim affı , 30.06.20006 ya kadar uzatılmıştır


   MADDE 1 – 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre takip edilen, mülga 7/12/2004 tarihli
ve 5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 7 nci maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci
maddesine istinaden Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları için Hazine Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonuna başvuranlar hariç olmak üzere, kamu sektörü işverenlerinin en son 14/4/2005 tarihine; özel sektör işverenlerinin ise en son 31/3/2005 tarihine kadar ilgili mevzuatına göre ödemeleri gerektiği halde, bu Kanunda belirtilen başvuru süresinin sonuna kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idarî para cezası, sosyal yardım zammı borçları ve 31/3/2005 tarihi ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan veya yine bu tarihten önce bitmiş olan söz konusu işlerle ilgili olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde bu konuda müracaat edilmesi üzerine Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılacak ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan işverenlerin, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak borçları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 85 inci maddesine göre prim ödeyen isteğe bağlı sigortalıların 1/5/2003 tarihinden 31/3/2005 tarihine kadar isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içerisindeki prim borçları ile 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tâbi olanların 31/3/2005 tarihine kadar olan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak şartıyla, bu madde ve 3 üncü madde hükümlerine göre yeniden yapılandırılır.

Yukarıda belirtilen işveren ve sigortalıların;

REKLAM
a) Borç aslı tutarlarının 100.000 Yeni Türk Lirası (YTL) ve altında olması halinde, bu borç asıllarına, ödeme
süresinin bitiminden itibaren 31/12/1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı hesaplanmak; 1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranı; 1/1/2005 tarihinden yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle, yapılandırmaya esas borç hesaplanır.

b) Borç aslı tutarlarının 100.000 YTL'nin üstünde olması halinde ise, ödeme süresinin bitiminden yeniden
yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanmak suretiyle borç tutarı tespit edilir ve bu tutardan;

1 - Bilanço esasına göre defter tutan işverenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vermiş oldukları en
son gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi eki bilançosu esas alınarak, "(Dönen Varlıklar-Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar" işlemi sonucunda bulunacak oran 0.50 ve altında olduğu takdirde bu durum borçlu açısından "çok zor durum" hali kabul edilerek; söz konusu oran 0.50-0.40 arasında ise % 10'u; 0.39-0.30 arasında ise % 20'si; 0.29 ve altında ise %
 

     Kanunun tamanını indirmek için Tıklayın  (winzip ile sıkışmıştır)

    Kanunun tamanını indirmek için Tıklayın  (winrar ile sıkışmıştır)


ssk ağkur affı- bağkur affı - ssk affı- ssk prim affı- bağkur prim affı


SSK AFFI - BAĞKUR AFFI - SSK PRIM AFFI - BAĞ-KUR PRIM AFFI

SSK ve Bağ-Kur borçlarına ödeme kolaylığı

SSK AFFI - BAĞKUR AFFI - SSK VE BAĞKUR PRİM AFFI

     Kanunun tamanını indirmek için Tıklayın  (winzip ile sıkışmıştır)

    Kanunun tamanını indirmek için Tıklayın  (winrar ile sıkışmıştır)

Keywords: ssk, bağkur, bagkur, bağ-kur, sosyal sigortalar, s.s.k , s.s.k., s s k , sigorta sicil,

Hosting Hizmetleri