Trabzon
Akçaabat
Çaykara
Maçka
Sürmene
Tonya
Vakfıkebir              

                                                                                                                                                                                       

YEŞİL KART BAŞVURULARI


                              

3816 sayılı kanun kapsamında, ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin Devlet tarafından karşılanması ve Yeşilkart Uygulaması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre kimlerin Yeşilkart talebinde bulunacakları aşağıya çıkarılmıştır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
Hiçbir sosyal güvehlik kurulunun güvencesi altında bulunmayan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çevresinde aylık gelir veya aile içindeki geçim payı 1475 sayılı İş Kanununa göre belinlenen asgari ücretin net tutarının 1/3' ünden az olan vatandaşlar,
Özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlar (örn. 2022 yasadan yararlananlar)
 

GEREKLİ BELGELER:
Yeşilkart talep formu (Merkez Sağlık Ocağından)
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
1 adet fotoğraf (5 yaşından büyükler için)
İkamet ettiği köy veya mahalle muhtarlığı, ilgili Belediye Başkanlığı, Mal Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tarım Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Tarım Kredi Kooperatifi, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü, Bölümlü Çay Fanrikası Müdürlüğü, Sürmene Fındık Tarım Satış Kooperatifi tahkikat yazıları. (Hepsi formun üzerinde bulunacak şekilde)

AÇIKLAMALAR:
Aynı hane halkından yeşilkart talep edenlerin aynı form ile başvuruda bulunmaları esastır.
Aynı hanede yaşayan biri veya birkaçı talep etmemiş olsa dahi, aile halkının tamamı formda gösterilir.
Başvuru, velayet veya vesalet altında bulunan kimseleri de kapsıyorsa, bu kişiler adına kanuni temsilci alarak başvuruda bulunulduğu bildirilir.

 

                                                    

 

 

Dünden Bugüne Trabzon |Trabzon'un Tarihi | Roma Dönemi | Komnensos Dönemi | Pontus Dönemi |

Osmanlılar Dönemi | Sümela Manastırı | Yayla Kültürü | Trabzon Haritası | Trabzon' da Turizm |

Trabzon' da Kültür | Sportif Turizm | El Sanatları | SporFındık | Kemençe | Horon | Bize Ulaşın |

|Trabzon Kaleleri | Atatürk Köşkü | Müzeler | Konaklar |Camiler Hanlar ve Hamamlar | Manastırlar |  Nüfus | Sağlık|

| Tarihi Yapıtlar | Yayla Turizmi | Turizm Merkezleri| Diğer Yaylalar | Şenlik Tarihleri | Yaylalar Arası Mesafeler | Şifalı Sular |