Trabzon
Akçaabat
Çaykara
Maçka
Sürmene
Tonya
Vakfıkebir              

                                                                                                                                                                                       

 . : : : : : : OSMAN TURAN : : : : : : .

OSMAN TURAN

Osman Turan, I. Dünya Harbinin patlak verdiği 1914 yılında, Trabzon'un Çaykara İlçesinin Soğanlı köyünde dünyaya gelmiştir. Köyün ileri gelen ailelerinden, Kuranoğulları ailesine mensuptur. Dedesi Abdullah Ağa hakkında pek bilgimiz yoktur. Babası Hasan Ağa ise, I. Dünya Harbinde Erzurum Kandilli'de şehit olmuştur. Böylece, doğduğu ortam, Osman Turan üzerinde ilk tesirlerini göstermeye başlamıştır. Küçük yaşta babasız kalan Turan, ilkokulu dayısının himayesinde Çaykara'da okumuştur.

Daha sonra ailesiyle Bayburt'a taşınmış, orta okulu burada tamamlamıştır. Lise öğrenimi için Trabzon'a gitmiştir. Çünkü o dönemde her yerde lise yoktur. Burada iki arkadaşıyla bir evde kalan Turan, zaman zaman balık tutup satarak harçlığını çıkarmaya çalışmıştır. Boş zamanlarını ise okulun kütüphanesinde okuyarak geçirmiştir. Okumaya meraklı ve çalışkandır. Güçlü bir hafızaya sahiptir. Trabzon lisesinde arkadaşları ona "ayaklı kütüphane " adını takmışlardır. Lise üçüncü sınıfa geçtiği sene, ağabeyinin Ankara'ya nakletmesi üzerine Trabzon'dan ayrılan Osman Turan, 1935 yılında, Ankara Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur.

Turan, üniversite tahsiline, yatılı imtihanlarını kazandığı DTCF Tarih bölümünde başladı. Prof.Dr. Fuat Köprülü'nün ilk öğrencileri arasında yer aldı ve onun teveccühünü kazandı. Bölümünde öğrenci gibi değil, asistan gibi çalışıyor, Ortaçağ Kürsüsü Seminer Kütüphanesi ile o meşgul oluyordu. 1940 yılında DTCF'sinden mezun olan Turan, hocası Köprülü'nün yanında ilmi yardımcı olarak göreve başladı, ve iki yıl sonra girdiği imtihanı başararak Orta zamanlar Kürsüsü asistanlığına atandı.
Köprülü'nün yanında ilk doktora yapan kişi Osman Turan olmuştur. Doktora konusu "On iki Hayvanlı Türk Takvimi"dir. "Orta Zamanlar Türk Devletlerinde Türkçe Unvanların adlı çalışmasıyla da 1944 yılında doçent olmuştur. 1951'de de profesörlüğe yükseldi. 1948'de Paris'te toplanan Şakiyatçılar Kongresine "Selçuklu Türkiye'sinde Toprak Hukuku" adlı tebliği ile katıldı. 1948-1950 yılları arasında Londra ve Paris'te bilimsel çalışmalarını sürdürdü. 1951 yılında profesörlüğe yükseltilen Osman Turan, 1954 yılına kadar DTCF'de Türk-İslam Tarihi dersleri okutmuştur. 1954 yılında Trabzon'dan milletvekili seçildi. Milletvekilliği 27 Mayıs 1960'a kadar sürdü. Yassıada'da 17 ay tutuklu kaldı. Beraat etti. 1964'te Adalet Partisi Genel başkan Yardımcısı seçilen Osman Turan 1969 yılında siyaset hayatından çekilmiş, 1972 yılında da DTCF'den emekliye ayrılmıştır.
Prof. Dr. Osman Turan, 18 Ocak 1978 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.
Prof. Dr. Osman Turan, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça biliyordu.

ESERLERİ

Selçuklu tarihi üzerine uzmanlaşan Prof. Dr. Osman Turan'ın eserleri şunlardır:
"On İki Hayvanlı Türk Takvimi (1941), Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti (1965), Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi (iki cilt) (1969), Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi (1973), Selçuklular ve İslamiyet (1971) Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar (1958), Selçuklular Zamanında Türkiye (1971), Türkiye'de Manevi Buhran Din ve Laiklik (1964), Türkiye'de Komünizmin Kaynakları (1965) Vatanda Gurbet (1980), Türkiye'de Siyasi Buhranın Kaynakları (1980)"

 

                                                    

 

 

Dünden Bugüne Trabzon |Trabzon'un Tarihi | Roma Dönemi | Komnensos Dönemi | Pontus Dönemi |

Osmanlılar Dönemi | Sümela Manastırı | Yayla Kültürü | Trabzon Haritası | Trabzon' da Turizm |

Trabzon' da Kültür | Sportif Turizm | El Sanatları | SporFındık | Kemençe | Horon | Bize Ulaşın |

|Trabzon Kaleleri | Atatürk Köşkü | Müzeler | Konaklar |Camiler Hanlar ve Hamamlar | Manastırlar |  Nüfus | Sağlık|

| Tarihi Yapıtlar | Yayla Turizmi | Turizm Merkezleri| Diğer Yaylalar | Şenlik Tarihleri | Yaylalar Arası Mesafeler | Şifalı Sular |